...

Collageen in de huid

Collageen

Collageen is belangrijk onderdeel in de huid. Een intensieve manier van leven heeft zijn gevolgen op onze huid. Stress kan leiden tot versnelde afbraak waardoor de huid sneller verouderd.

De collageenaanmaak in de huid is belangrijk voor een gezonde huid omdat het zorgt voor stevigheid van de huid, als de kwaliteit achteruit gaat worden niet alleen rimpels maar ook donkere kringen en wallen onder de ogen zichtbaar.

Dat komt mede omdat door stress en vermoeidheid het lichaam minder goed de afvalstoffen kan afvoeren waardoor de kwaliteit van het collageen in onze huid achteruit gaat.

Bij All About Beauty hebben we diverse producten en behandelingen om de collageenaanmaak in de huid op peil te houden. Meer weten? Tijdens een gratis en vrijblijvend consult vertellen we er graag meer over!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.