Privacy beleid

PRIVACYBELEID & COOKIES

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van All About Beauty.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.

Houd u er rekening mee dat All About Beauty niet verantwoordelijk is voor een privacybeleid van andere sites en/of bronnen.

Welke gegevens verzamelen wij?

  • NAW gegevens
  • Factuur adres
  • Rekeningnummer
  • E-mailadres
  • Surfgedrag

Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Derden
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van alle persoonsgegevens te respecteren.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan All About Beauty op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen 
Wij bewaren uw gegevens zolang onze onderneming bestaat of tot er een verzoek tot vergetelheid/rectificatie wordt gedaan.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

RECHTEN

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren.  Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Indien u een verzoek wilt doen met betrekking tot een van bovenstaande rechten, vragen wij u ons te mailen naar: info@allaboutbeauty.be U ontvangt dan zo snel mogelijk maar maximaal binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Controleer dan ook regelmatig deze pagina om uptodate te blijven van alle informatie en ons privacybeleid.

 

COOKIES

All About Beauty maakt gebruik van cookies (een stukje informatie welke wordt verzonden van een website en opgeslagen op een gebruiker zijn harde schijf) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over  alle activiteiten op te stellen.

Cookies uitzetten
Standaard zijn de meeste browsers ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt altijd uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Houd er echter rekening mee dat in sommige gevallen bepaalde functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren zonder het gebruik van cookies.

Nieuwsbrief
Na ontvangst van elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid u uit te schrijven of uw gegevens te wijzigen. Onderin elke nieuwsbrief vindt u de nodige informatie hoe dit te doen.

 

CONTACTGEGEVENS

All About Beauty
Klein Engeland 2
2300 Turnhout Belgie

Feedback en/of vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen of feedback voor ons hebben dan vragen wij u ons deze te mailen naar info@allaboutbeauty.be