...

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

GRATIS VERZENDING
Alle bestellingen worden gratis verzonden. Dit geldt voor bestelling vanuit België en Nederland.

T O E P A S S E L I J K H E I D
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van All ABout Beauty bij de uitvoering van opdrachten. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door All About Beauty.

H E R R O E P I N G S R E C H T
In België geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info@allaboutbeauty.be is voldoende) wanneer het produkt nog niet verstuurd is of door de producten retour te zenden. Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

All About Beauty
Klein Engeland 2
2300 Turnhout
Belgie

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. De portokosten zijn voor rekening van de client. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert.

V A N   R E T O U R Z E N D I N G   U I T G E S L O T E N
Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending.

G A R A N T I E B E P A L I N G
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant.

T O E P A S S E L I J K   R E C H T
Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.